ContactVereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie

Postadres

Postbus 96949
2509 JH Den Haag

Bezoekadres
Schenkkade 50 (13e etage)
2595 AR Den Haag

Tel.: 070-3365270
Fax: 070-3365273
e-mail: info@vigef.nl